POLÍTICA DE PRIVACITAT CONDICIONS GENERALS D'ÚS

1. ACCEPTACIÓ DELS TERMES D'ÚS

La utilització del lloc web calalberta.es propietat de CA L'ALBERTA, d'ara endavant CA L'ALBERTA, és absolutament voluntària i suposa l'acceptació plena per qui accedeix al mateix, d'ara endavant l'Usuari, de totes les Condicions Generals d'Ús vigents en cada moment que es trobin en aquesta adreça, per la qual cosa l'Usuari haurà de llegir detingudament i acceptar sense cap tipus de reserves el present POLÍTICA DE PRIVACITAT abans de realitzar qualsevol tipus d'operació, visionat, utilització, etc. amb aquests llocs web. L'Usuari es compromet a no utilitzar els llocs web o els seus serveis i continguts de forma contrària al que que disposa la legislació vigent. CA L'ALBERTA es reserva el dret a retirar l'accés a la present pàgina web, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquestes Condicions Generals d'Ús. CA L'ALBERTA es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals d'Ús així com qualssevol altres condicions generals o particulars, reglaments d'ús o avisos que resultin d'aplicació. Així mateix es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar els mateixos.

2. OBJECTE

CA L'ALBERTA, proporciona informació clara i gratuïta als usuaris sobre els productes i serveis que proporciona als seus clients, les seves característiques i informació sobre la pròpia entitat. En calalberta.es podrien realitzar-se enllaços a altres pàgines, les quals no són gestionades per CA L'ALBERTA. Aquests enllaços provenen d'altres fonts d'informació, no suposant la seva inclusió recomanació, invitació o suggeriment per a la visita de les pàgines de destinació i per tant CA L'ALBERTA declina tota responsabilitat que pogués sorgir en accedir a les pàgines de tercers.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL L'Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualssevol altres elements inserits en el Lloc Web pertanyen a CA L'ALBERTA, als seus llicenciants, llevat l'esmentat en l'apartat anterior referent a hipervincles. CA L'ALBERTA és titular dels elements que integren el disseny gràfic de la seva pàgina web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de la pàgina web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització de aquests elements. Per tant, l'Usuari només està autoritzat a visualitzar tot el material i contingut d'aquesta pàgina tal com es presenta ia descarregar en un sol ordinador una còpia del material per al seu ús personal i privat, mai amb propòsits comercials, sempre que l'Usuari compleixi amb totes les normatives de propietat industrial i intel·lectual. Així mateix queda prohibit suprimir, eludir o manipular el "copyright" i altres dades identificatives dels drets d'calalberta.es així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d'informació que puguin contenir els continguts. CA L'ALBERTA autoritza l'establiment d'enllaços entre altres webs i la seva, sempre que es respectin les següents condicions: que l'enllaç no s'estableixi des d'una web els continguts resultin contraris a la llei, a la moral i al ordre públic, que no s'ofereixi una imatge de CA L'ALBERTA o dels seus productes que resulti distorsionada, perjudicial, o equivocada, que no es creï la impressió que hi ha una inexistent relació o vinculació comercial entre CA L'ALBERTA i els titulars, responsables o anunciants des de la qual es crea l'enllaç, quan aquest no sigui el cas, que no es creï la impressió que els continguts o web de CA L'ALBERTA pertanyen o han estat dissenyats pels titulars, responsables o anunciants en la web des de la qual s'estableix l'enllaç.